PROF. DR. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

Oğuz Reşat Sipahi tıp doktoru-İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olup halen King Hamad Üniversite Hastanesi-Bahreyn ve Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi'nde İnfeksiyon Hastalıkları profesörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Hilal Sipahi ile evlidir. İki çocuğu vardır.

Menenjitler, santral sinir sistemi infeksiyonları, beyin apseleri, diskit-spondilodiskitler, kemik-eklem-protez infeksiyonları, febril nötropeni, bruselloz, çok ilaca dirençli tüberküloz, çok ilaca dirençli infeksiyonların yönetimi ve korunması, sepsis-septik şok, nedeni bilinmeyen ateş, COVID-19, influenza (grip-domuz gribi), bibliyometri, HIV/AIDS ve hepatitler (HBV, HCV vs) başlıca ilgi alanları olup bu konuların hepsinde pek çok uluslararası ve ulusal çalışmalara imza atmıştır.

Oğuz Reşat Sipahi halen Türk hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (Hider)Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye-Ekmud) kurucu üyesidir. Mayıs 2010-12 ve Mayıs 2014-16 arasında Türkiye-Ekmud yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Dr. Sipahi ek olarak European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-Study Group for Brain Infections (ESCMID-Esgib Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği-Beyin İnfeksiyonları Çalışma Grubu) kurucu üyesi olup 2012-16 arasında Yönetim Kurulu üyeliği, 2016-20 arasında genel sekreterlik görevini üstlenmiştir. Avrupa Infeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) menenjit ve beyin apsesi tanı ve tedavi rehberlerinin yazarlarından biridir.

Yaklaşık 145+ uluslarası dergilerde olmak üzere hakemli dergilerde 195+ bilimsel yayını vardır. Bu yayınlar çeşitli kaynak kitap, kitap ve makalelerde 4100+ atıf almıştır. Web of Science'da H indeksi 23, google scholarda ise 34'dur.

Oğuz Reşat Sipahi, 2011-15 arasında yardımcı editörlüğünü yaptığı Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials'da 2015 Kasım-2020 Şubat arasında Başeditör olarak görev yapmiştir. MJIMA, Oguz Resat Sipahi'nin bas editörlüğü döneminde Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Embase, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Proquest, EBSCO, CINAHL Complete, Gale / Cengage Learning, Index Copernicus, Root Indexing, British Library, TurkMedline, J-GATE, EuroPub, WHO-Hinari, OARE, ARDI, AGORA ve GOALI tarafından indekslenmeye baslamıştır.

Oğuz Reşat Sipahi ayrıca Biomed Research International dergisinin editörler kurulu üyesidir. 2020 yılında Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin bilimsel yayın organı Clinical Infectious Diseases dergisinin editöryal danışma kuruluna davetli olarak katılmıştır. Ek olarak Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Environmental International, Journal of Clinical Microbiology, International Journal of Antimicrobial Agents, Scientific Reports, Drugs, Infection, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ve Vaccine gibi pek çok üst düzey uluslararası dergi dahil 50'den fazla dergide 300+ hakemlik yapmıştır.

Oğuz Reşat Sipahi 1992'de 18 yaşında Göztepe Spor Kulübü Derneği üyesi olmuştur. 2001-3 arasında Göztepe Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2000 yılında internetteki en geniş içerikli Göztepe web sitelerinden GöztepeLIST Organizasyonu'nu (www.goztepelist.org) kurmuştur. Göztepe'ye Hizmet Derneği (GHD) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca 2015-16 arasında GHD yönetim kurulu üyesi olarak tekrar görev yapmıştır. GöztepeLIST sitesinde 2000'den beri, İzmir'in Yenigün gazetesinde 2007-20 arasında ve Dokuz Eylül Gazetesinde 2020'den beri spor ağırlıklı köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli futbol kitaplarında Göztepe için kitap bölümleri yazmıştır.

Haberler
 • 24 Nisan 2022'de Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneğinin yıllık kongresinde (ECCMID) "Meet the expert" saatinde Herpes Sİmplex ensefaliti tanı ve tedavisinde yenilikler konulu korunma konulu bir konuşma yaptım.
 •  

 • Our paper related to epidemiology of healthcare-associated Pseudomonas aeruginosa bacteremia has been accepted in Acta Medica Mediterranea `Antibacterial resistance patterns and incidence of nosocomial Pseudomonas aeruginosa bacteremia in a tertiary-care educational hospital in Turkey: A perspective between 2001 and 2019". (6 February 2022)
 •  

 • Our manuscript "Effect of combination antibiotic empirical therapy on mortality in neutropenic cancer patients with Pseudomonas aeruginosa pneumonia." has been accepted in The Microorganisms (impact factor 4.2 29 March 2022)
 •  

 • Our paper about comparison of elder and new CDC definitions for ventilator-associated pneumonia titled as "Are We Close to Zeroing the Ventilator-associated Pneumonia Rate?" has been accepted in Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials (MJIMA). The paper revealed that the new definitions missed more than 90% of the ventilator-associated pneumonia cases. (25 November 2021)
 •    

 • 11 Temmuz 2021'de Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneğinin yıllık kongresinde (ECCMID) "Meet the expert" saatinde hastane kaynaklı santral sinir sistemi infeksiyonlarını (mnenjit/beyin apseleri vs) ve korunma konulu bir konuşma yaptım.
 •  

 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (Hider) Yönetim Kuruluna seçildim.  (10 Mayıs 2021)
 •  

 • Dokuz Eylül Gazetesi için yazdığım "Covid 19 neden hala öldürüyor daha neler yapılabilir?" başlıklı yazım için... tıklayınız.(6 Mayıs 2021)
 •  

 • "A travel-related infection case associated with triple vector-associated infections: Malaria-Dengue-Zika virus" başlıklı aynı hastada sıtma, deng ve zika virus tanılarını koyduğumuz olgu sunumumuz Tropical Doctor dergisinde kabul edildi. (4 Mayıs).
 •  

 • Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği adına hazırlanacak beyin apsesi rehberi için rehber hazırlama kuruluna seçildim. (15 Şubat) 
 •  

 • Prof.Dr. Murat ALPER'in Researchgate.com'da yayınladığı "Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6.000 akademisyen" başlıklı çalışmada toplam ülkedeki 204 üniversitede görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H index'ine sahip ilk 6000 kişi açıklandı.
  H-indeks listesinde tüm Türkiye içinde 846. sırada, Ege Üniversitesi içinde 13., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde 5. sırada, bulunmama katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma, hocalarıma, asistanlarıma ve birikte iş çıkardığımız bütün meslektaşlarıma teşekkür ederim. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız.(10 Şubat 2021)
 •  

 •  Dirençli kemik infeksiyonlarının tedavisinde daptomisin ile teikoplanini karşılaştırdığımız ve Göztepe adını verdiğimiz çok merkezli çalışmamız Infectious Diseases Now (eski ismiyle Medecine Maladies Infectiouses) yayınlandı. Tam metne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.. (22 Ocak 2021)
 •    

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastane İnfeksiyonları Kontrol Komitesi olarak hazırladığımız bildirimiz Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 8. Bilimsel Kongresi'nde en iyi ikinci bildiri ödülünü aldı.(29 Kasım 2020)
 •  

 • Karantina dönemi gibi yaşayınız... Sayın Halkımıza Duyuru olarak yazdığım Dokuz Eylül gazetesindeki yazım için tıklayınız (20 Kasım 2020)
 •  

 • Kurucusu olduğum Göztepelist yanında, Perşembe günleri için Dokuz Eylül gazetesinde düzenli yorum yazmaya başladım... yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz (24 Eylül 2020)
 •   

 •  İdeal covid19 kesin olgu tanımı ne olmalıdır? Clinical Infectious Diseases (Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nın-IDSA dergisi) isteği üzerine yazdığım editöryalde özellikle radyoloji+ klinik+ pzr- olguları, bir tanı testinin gücünü ölçebilmek için gerekli parametreleri ve olası yapilabilecekleri irdeledim... Tam metne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 •    

  PROF. DR. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

  Oğuz Reşat Sipahi is a medical doctor with specialization in Infectious Diseases and Clinical Microbiology. He currently serves as a professor of Infectious Diseases at King Hamad University Hospital, Bahrain Oncology Center-Bahrain and Ege University, Faculty of Medicine-Izmir-Turkey.

  He is married to Hilal Sipahi, MD, PhD, and is a father of two children.

  Dr. Sipahi's primary research interests in Infectious Diseases include meningitis, central nervous system infections, brain abscess, spondylodiscitis, bone-joint-prosthetic infections, neutropenic fever, brucellosis, tuberculosis, multidrug resistant hospital-acquired infections, hospital infection prevention, sepsis-septic shock, fever of unknown origin, influenza, bibliometrics, HIV/AIDS, and viral hepatitis (HBV, HCV). He has contributed significantly to these fields, with several international and national publications on each of these subjects.

  Dr. Sipahi is currently a current board member of Turkish Society of Hospital Infections and Control (Hider) Oğuz Reşat Sipahi is one of the founder members of Turkish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialists (Türkiye-EKMUD). He served in the executive committee of Türkiye-EKMUD between May-2010 and May 2012 and May 2014-May 2016. He is also founder member of European Study Group for Infectious Diseases of Brain (ESGIB), he worked as a ESGIB board member between 2012-16 and general secretary between 2016-20. He contributed to European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases meningitis as well as brain abscess guidelines.

  From November 2015 to February 2020, Oguz Resat Sipahi served as the Editor in Chief of the Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, which started to be indexed in various esteemed databases including the Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Embase, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Proquest, EBSCO, CINAHL Complete, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, Root Indexing, British Library, TurkMedline, J-GATE, EuroPub, and WHO-Hinari, OARE, ARDI, AGORA, and GOALI.

  He is also serving as a current academic editor in the editorial board of Biomed Research International. He is an invited editorial advisory board member of Clinical Infectious Diseases. As well, he serves as reviewer for many international journals such as Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Environmental International, Journal of Clinical Microbiology, International Journal of Antimicrobial Agents, Scientific Reports, Drugs, Infection, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and Vaccine with an overall 300+ reviews contribution to international peer review journals.

  Oguz Resat Sipahi is a member of Göztepe Sports Club since 1992 and served also in the executive committee of Göztepe SC between 2001-2003. He founded the GöztepeLIST Organization ( www.goztepelist.org ), which is one of the largest Göztepe fan internet websites in 2000. He served as a founder executive of Association for Serving to Göztepe (Göztepe'ye Hizmet Derneği). Between 2015-2016 he has re-served as executive committee member of the Society. He wrote many columns in Yenigun newspaper between 2007-20, and has been writing in Göztepelist website since 2000 and in Dokuz Eylül newspaper since 2020. He wrote several book chapters in football books regarding Göztepe.

   
   

   

  oguz.resat.sipahi@gmail.com

  Last updated on July, 5, 2022.

  This website was created on December, the 30th, 1997